bvik twitter bvik linkedin bvik facebook
Maatwerkdiensten op het gebied van inkomen en risicobeperking voor Zelfstandigen Zonder Personeel

Levensloopregeling / Vitaliteitssparen

Voor ZZP-ers in loondienst, zoals de freelance DGA en de Freelance BV zelfstandige, is de levensloopregeling ideaal. Vanaf 01/01/2012 kunnen ook eenmanszaken meedoen aan de vitaliteitsspaarregeling, een levenslooprekening behoort dan tot het verleden (m.u.v. het overgangsrecht). Fiscaal vriendelijk gespaarde gelden kunnen namelijk worden opgenomen in een periode dat hij/zij geen opdrachten heeft. 

Levensloopregeling tot 01/01/2012

Per jaar kunt u maximaal 12% van uw brutoloon sparen. In totaal mag u maximaal 210% van uw bruto jaarloon sparen. Als u op 31 december 2005 51 jaar of ouder was, maar nog geen 56 jaar mag u meer dan 12% van uw brutoloon sparen. In het totaal mag u maximaal 210% van het bruto jaarsalaris sparen. Het rendement telt mee bij de berekening hiervan. Hebt u het maximum van 210% bereikt, dan kan uw totale tegoed door het rendement wel blijven groeien. Bereken met de link verlofsparen hoeveel u moet sparen voor een verlofperiode, of met de link verlofopnemen hoeveel verlof u kunt opnemen met het gespaarde bedrag. 

Overgangsrecht levensloopregeling vanaf 01/01/2012

De overgangsregeling wordt – binnen de grenzen van de uitvoerbaarheid –gericht op de groep die door actief spaargedrag heeft aangetoond van de levensloopregeling gebruik te willen maken. In dat kader blijft inleg vanaf 2012 alleen mogelijk voor ondernemers die op 31 december 2011 een saldo van €3.000,- of meer (inclusief rendement) hebben opgebouwd. In het wetsvoorstel is nog uitgegaan van de voorwaarde van een positief saldo op die datum.

 

Deelnemers met minder dan €3.000,- aan tegoed in de levensloopregeling op 31 december 2011 kunnen het tegoed in 2012 of in 2013 voor verlof opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen, maar kunnen niet meer in levensloop storten. Als de deelnemers op 31 december 2011 minder dan €3.000,- aan tegoed in de levensloopregeling hun levenslooptegoed niet uiterlijk op 31 december 2013 hebben opgenomen en dit ook niet hebben doorgestort naar vitaliteitssparen, dan valt het volledige levenslooptegoed aan het eind van het jaar 2013 na inhouding van belasting vrij.

Vitaliteitssparen vanaf 01/01/2012

Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen en is toegankelijk voor werknemers, ondernemers (waaronder zzp-ers) en resultaatgenieters. De regeling kent geen opnamedoelen. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Het opgebouwde, nog niet opgenomen, tegoed in vitaliteitssparen is niet belast in box 3. Het maximale fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal € 20.000. Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van € 5.000. Opname uit het vitaliteissparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot € 10.000 per jaar.

 

 

GEÏNTERESSEERD ?
AANVRAAG LEVENSLOOPREKENING
Webdevelopment

JDK Web Utrecht